Komité - Et lys i mørket

01-11-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Karina Maria Nederby Schneider, Christina Krarup Baunsgaard og Charlie Schneider.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 1. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sorgproces rejse.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til opsparing til samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04576