Komité - En Fars kamp mod ludomani

02-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Susanne Grønne Jensen, Robin Ungermann og Johnny El Hadi Grønne Jensen

Indsamlingsperiode

Fra den 3. april 2021 til den 2. april 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6503 Konto 3052319195)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afbetaling af Johnnys spillegæld.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til hjælp til bolig.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03428