Komité - EG Organisation

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jens Fokdal, Eunice Guobadia og Kaj Lauridsen

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.42216986) og kontooverførsel (Reg. 1917 Konto 6445516124)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oprettelse af et børne -og familie hjem i Benin City samt hjælp til skole og uddannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03505