Komité - Det Ovale Kontor

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mathias Sørensen, Claus Ewald Elming og Mikkel Malmberg Hellqvist.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (10er.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7633 konto 2194893).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcasten Det Ovale Kontor med fokus på amerikansk fodbold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04971