Komite - Den sidste tid - Lene Skovsted

20-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anne Mette Thornber Kjær, Mike Rene Villadsen og Diana Bjerregaard Dybdal.

Indsamlingsperiode

Fra den 21. maj 2021 til den 20. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20966098)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en familie, hvor moderen har terminalkræft. Herunder til rengøring, måltidskasser og anden lignende hjælp der letter deres hverdag.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til en hyggeaften til hele familien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03640