Komite - Danish Bosnien Dog Rescue

21-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anne Mette Olsson, Johnny Olsson og Line Lind Olsson.

Indsamlingsperiode

Fra den 22. april 2021 til den 21. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 51684051) og kontooverførsel (Reg. 6820 Konto 0001984934)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hunde i Bosnien. Herunder vaccinationer, neutralisering, anbringelse i pensioner, foder samt hjemtagning af de hunde, som har fået nye familier i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03500