Komité - Danes for Ukrainian Independence

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kenneth Elong, Jeanette Brix Jespersen og Patrick Rune Shanahan Henry.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. februar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook), og mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at indsamle midler til sikkerhedsudstyr og lægemidler til Ukraine.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne overføres til Røde Kors.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet overføres til Røde Kors.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overføres til Røde Kors.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04658