Komité - Crowdfunding kampagne STOFSKIFTE

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Karen Glismann, José Antonio Esparza Flores og Finn Grønmar.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. juni 2022 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.crowdfunding.ida.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6695 konto 1002 113984).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og videreudvikling af cirkulær start-up virksomhed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05005