Komité - busser til ukrainske flygtninge

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lars Bøgh Olsen, Amanda Olsen og Sofie Olsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 14. marts 2022 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 9805, konto 2077403534).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at finansiere bustransporter af ukrainske flygtninge til kommunale modtagecentre, samt evt. omkostninger forbundet med at sikre, at det er de rigtige personer, som kommer med busserne og i det rigtige antal.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04766