Komité - Bosina Garden Dreamers

16-08-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Britt Baunsgaard, Sussie Jasmine Olsen og Inge Marie Busk Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 17. august 2021 til den 16. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9312 Konto 0000876283)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendommen på vinderupvej 30, 7600 Struer til Britt Baunsgaard.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til dækning af omkostninger til indsamlingsnævnet og resterende fordeles til tilbagebetaling til de bidragsydere der har doneret over 299. kr. fratrukket den procentdel af omkostningen til indsamlingsnævnet fordelt på antal bidragsydere som har indbetalt over 299 kr.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler fordeles således: 10 % til arvingen efter dødsboet. 40 % til at støtte andre mindre bemidlede projekter og personer.50 % til vedligeholdelse af ejendommen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03901