Komité - Bistand til den ukrainske hær

01-06-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Valerii Poryvai, Oleksandr Rubel og Ihor Kovalenko.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. februar 2022 til den 1. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 50193677 og 50162969) og kontooverførsel (Reg. 5630 konto 6278432945)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bistand til den Ukrainske hær.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04639