Komité - Bevar Danes N Dubs

01-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Sandra West, Hans Jørn Veibel Sørensen og Chris Oliver Veibel Sørensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. september 2021 til den 1. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5364 Konto 0346318) og mobilebetalingsløsninger (MobilePay nr. 30203342).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Danes N Dubs, herunder til betaling af regninger for 2021. 
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Danes N Dubs arrangement 2022.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03907