Komité - Berna

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Marianne Haugaard, Mona Rasmussen og Jørgen Hansen

Indsamlingsperiode

Fra den 12. april 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 21249796).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en flygtningefamilie, som tidligere har boet i Udrejsecenter Sjælsmark, men som er udrejst af Danmark. Det indsamlede beløb skal anvendes til indkøb af ortopædiske sko til datteren Berna, varmt tøj, andre daglige fornødenheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04670