Komité - Anni

17-10-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Thomas Blixenkrone Meyer, Bettina Helle Hansen og Anni Freidal.

Indsamlingsperiode

Fra den 18. oktober 2021 til den 17. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 3488LF) og kontooverførsel (Reg. 0541 konto 294606).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en nær relation, som har mistet hendes mand pludseligt og for tidligt.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til dækning af begravelsesudgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04090