Komité - Anne-Kathrines praktikophold på St.Croix

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anne-Kathrine Søndergaard Berg, Sofie Godballe Holm Jessen og Torben Karup Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juli 2022 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofundme.com), sociale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7605 konto 1615060).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til Anne-Katrhines praktikophold på St. Croix.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til non-profitorganisationen Project Promise på St. Croix.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05136