Komité - Anna Pippi på benene

14-10-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anna Asmind Rosendal, Klavs Mikael Lund Anderson og Lene Meiniche Sørensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. oktober 2021 til den 14. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.0755 Konto 3232701047) og mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 93807577).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for operation af Anna Pippis Cerebral Parese i USA, - Selektiv dorsal rhizotomi (SDR). Operationen vil kunne øge Anna Pippis livskvalitet betragteligt, og ligeledes forhåbentlig give hende fuld førlighed.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til yderligere træning af Anna Pippi, samt tilskud til hjælpemidler og træningsudstyr og andre ekstra omkostninger i forbindelse med sygdommen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03911