Albertslundprojektet

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Skipperlængen 11, 2620 Albertslund - CVR 43121448

Indsamlingsperiode

Fra den 14. marts 2022 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 1551, konto 4057819332).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for betaling af udgifter i forbindelse med at bringe kriseramte kvinder og børn fra Ukraine til Danmark. Herunder udgifter til bustransport, brandstof, vejafgifter, færgeoverfart, forplejning og evt. overnatning undervejs.

Indsamlingsområde

Landsdækkende – især Hovedstadsområdet, Albertslund.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04743