Komité - Aid for village Schools

27-08-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Noviejill Diwas Lund, Donna Ravn Bulay Jessen og Zeny Laleo Hundsdal.

Indsamlingsperiode

Fra den 28. august 2021 til den 27. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok) og SMS.*
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3121 Konto 3123899598)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for læringsmaterialer såsom opslagsbøger, ordbøger, encyklopædi, historiebøger akademiske bøger, printere, blæk og bindingspapir. Derudover til sanitetsforsyninger, etablering af bibliotek og en klinik til behandling ved uheld.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til cykler til børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03880