Komite - after_flow creation

27-11-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Noreen Adele Jeanne Blein, Zan Tariq Rasheed og Denisa Pirhalova.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. september 2022 til den 27. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (chuffed.org).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9070 konto 1633937636).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udvikle vores nyopstartede socialøkonomiske virksomhed. Mere specifikt til at betale løn til vores syersker, som er udsatte flygtninge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05319.