Kofoeds Skole

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Holmbladsgade 120, 2300 København S

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.menneskermedmere.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kofoeds Skoles sociale arbejde med udsatte mennesker i Danmark. Herunder

  • Hjælp med tøj og møbler - 150 undervisnings tilbud - Kofoeds kælder for unge hjemløse
  • Hjælp til udsatte grønlændere - Bofællesskaber for udsatte unge
  • Oplæring til arbejdsmarkedet - Netværk og nye fællesskaber
  • Styrket sundhed, kost og motion - Rådgivning og vejledning
  • Hjælp til jobsøgning - Sociale arrangementer og ferieophold

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00514