KØN

19-05-2022

Kontaktoplysninger

Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C - CVR 71540111

Indsamlingsperiode

Fra den 20. maj 2021 til den 19. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.konmuseum.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.572882)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling af museets kommende udstillinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03535