Køge fælles Jord

25-06-2022

Kontaktoplysninger

Vestergade 3, 4600 Køge - CVR 37086339

Indsamlingsperiode

Fra den 26. juni 2021 til den 25. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.køgefællesjord.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.747825) og kontooverførsel (Reg. 8411 Konto 0002050441)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførsel af nyt videns center for den grønne omstilling. Huset skal danne rammen om kurser, foredrag, folkekøkkener og andre aktiviteter, der skal fremme den grønne omstilling indenfor byggeri, dyrkning af grøntsager og livsstil og være fælleshus for et kommende boliglaboratorium med tiny huse.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til at fremme Køge fælles Jords visioner omkring et regenerativt demonstrationslandbrug på den anden side af Egøjevej med tilhørende bygninger til naturskole i Køge kommune og rekreative stier for borgerne.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til kurser indenfor den grønne omstilling, der vil udbydes i fremtiden. Herunder kurser i Permakultur, sankning, vild mad, bygning med genbrugsmaterialer og naturmaterialer, alternative boformer, minimalisme samt kurser i sæsonal og lokal madlavning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03694