Køge Bugt Stenrev

02-10-2022

Kontaktoplysninger

Mølleskovvej 3, 2670 Greve - CVR 41453656

Indsamlingsperiode

Fra den 3. oktober 2021 til den 2. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.koegebugtstenrev.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.443070)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af stenrev med henblik på genoprettelse af havmiljøet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04310)