Københavns Universitet

24-05-2022

Kontaktoplysninger

Nørregade 10, 1165 København K - CVR 29979812

Indsamlingsperiode

Fra den 25. maj 2021 til den 24. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.snm.ku.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.907665) og kontooverførsel (Reg.0216 Konto 4069174094)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sikre Botanisk Haves eksistens. Herunder til drift og lønninger til gartnere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03586