Københavns Fanradio

14-05-2022

Kontaktoplysninger

Islands Brygge 75B, 1. 1. 2300 København S - CVR 41758937

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2021 til den 14. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.kbhfanradio.10er.app).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.1551 Konto 4020806281)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgivelsen af podcasten Københavns fanradio.
Herunder til dækning af produktionsomkostningerne samt køb af udstyr, software, transportudgifter og forplejning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03532