Københavnerkirken

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rømersgade 17, 1362 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events og via hjemmeside/donationsmodul (www.kbhkirken.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af Københavnerkirken. Herunder husleje, varme, lønninger mm. Inkl. Støtte til mission og værdige trængende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00331