København Vineyard

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nyvej 7, 1851 Frederiksberg C

www.kbhvineyard.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kbhvineyard.dk, www.cphvineyard.dk, www.aalborgvineyard.dk, www.helsingorvineyard.dk, www.ronnevineyard.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for kirkens generelle drift, events og aktiviteter. Aktiviteter og socialt arbejde i København og i kirkeplantningerne i Aalborg, Helsingør og Rønne, støtte til udviklingsarbejde i Asien igennem Mercy Outreach samt støtte til Vineyard Norden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00387