KNUS - Kristent Netværk om Udfordret Seksualitet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kløvervej 35, 9. th., 6000 Kolding, CVR 41301007

Indsamlingsperiode

1. august 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 179115) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 0013041180).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05624