KNUS - Kristent Netværk om Udfordret Seksualitet

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 26, 1. th., 6740 Bramming - CVR 41301007

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 179115) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13041180)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af KNUS.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03968