Klimabevægelsen i Danmark

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Grundtvigs Sidevej 2, 1865 Frederiksberg C - CVR 34364672

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.klimabevaegelsen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.744330, 119910, 111555) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1072356)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel fro støtte til årets arbejde i Klimabevægelsen og de tilknyttede Medlems- og Kampagnegrupper, samt samarbejde med andre organisationer og partnere, herunder til udstyr, materialer til folkeoplysende arrangementer og demonstrationer, informationsmaterialer, gruppens transportomkostninger, leje af lokaler, hvervning af nye aktive og administrationsomkostninger til blandt andet bank og hjemmeside.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03948