KLF, Kirke & Medier

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Korskærvej 25, 7000 Fredericia - CVR:37896314

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.klf.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, annoncering i magasiner/dagblade og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til at fremme KLF, Kirke & Mediers formål, som det er anført i foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00362