Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31.december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.indremission.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube), salg/auktion og postomdeling. Samt annoncer, mails og telemarketing.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay og kontooverførsel).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af Indre Missions arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00329