Kirkefondet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kirkefondet.dk), sociale medier (Facebook), trykte medier, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kirkefondets vedtægtsbestemte formål som er at arbejde med liv og vækst i folkekirkens menigheder. Herunder udvikling af redskaber til ny arbejdsformer, udgivelse af inspirationsmateriale, rådgivning, udviklingsprojekter, forskning, udlån af vandrekirke og kirkeinventar mm.

Indsamlingsområde

Landsdækende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00320