KINOREVUENS VENNER

01-06-2022

Kontaktoplysninger

Sverriggårdsvej 2, 9520 Skørping - CVR 18832607

Indsamlingsperiode

Fra den 16. august 2021 til den 1. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kinorevuen.dk), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 504029) og kontooverførsel (Reg.9812 Konto 1825650292)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for inventar og teknisk udstyr til den nyopførte kommunale bygning, 100-Salen, som foreningerne KulturStationen og Kinorevuens Venner råder over.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03806