KhoraStøtte Danmark

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Klokkerfaldet 70, 8210 Aarhus V - CVR 39082667

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.khora-Danmark.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 593486) og kontooverførsel (Reg. 5394 Konto 251788)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål at støtte til Khora Athens arbejde i Athen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03625