KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Højskolevej 3, 5500 Middelfart

www.kfumsoc.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kfumsoc.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. Yderligere indsamles der via digitale nyhedsbreve og direct mails, magasiner og foldere online og offline, annoncering i trykte og digitale nyhedsmedier, kirkeindsamlinger, donationer fra virksomheder. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med landsorganisationens formål, som er at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte lissituationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00405