KFUM spejderne, Skævinge Gruppe

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Duestien 9, 3310 Ølsted - CVR 29102902.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 58855) og kontooverførsel (Reg. 6491 konto 2011968).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nedsættelse af egenbetaling til landslejr og indkøb af nyt udstyr (telte, patruljekasser, materialer etc.).
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste landslejr. Udstyret vil dog blive indkøbt alligevel, da det kan bruges til andre formål også.

Indsamlingsområde

Ølsted og Skævinge.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04812