KFUM og KFUK i Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Valby Langgade 19, 2500 Valby

www.kfum-kfuk.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kfum-kfuk.dk) og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af KFUM & KFUK's formålsparagraf: Skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever den relevans for deres liv.  

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00486