Keren Hayesod Danmark - Den Danske Israelindsamling

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Krystalgade 12, 1172 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ddi-indsamling.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til humanitære formål for at fremme en fredelig sameeksistens i Israel med fokus på mennesker og ikke etniske eller religiøse forhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00461