KenyaHelp

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Løjenkærvej 16, 8300 Odder - CVR 39965119

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. KenyaHelp.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.51338957) og kontooverførsel (Reg.1681 Konto 3231159907)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til lokalt bårende projekter i Nyandiwa/Godbura området i Kenya. Gennem praksis, vidensdeling og økonomisk støtte hjælper foreningen lokalt bårne og forankrede socio-sociale projekter. Fokus er på familie-  og netværkspleje for forældreløse børn med hjælp til uddannelse og levevilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03538