Kattemødre Hjælpen

21-08-2022

Kontaktoplysninger

Bytoften 8, 5600 Faaborg - CVR 40991433   

Indsamlingsperiode

Fra den 22. august 2021 til den 21. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook), ved salg/auktion, samt via events og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.58721) og kontooverførsel (Reg. 0828 Konto 0002029111)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forebyggende og forplejende arbejde i forbindelse med katte. Herunder dyrelægeregninger til neutraliseringer, behandlinger, medicin samt omkostninger til foder, kattegrus og
transport omkostninger.
Et eventuelt overskud vil gå til igangværende projekter af/for de herreløse og vildtlevende katte samt til fremadrettede projekter af samme målgruppe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03845