kattekøbing

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Esrumvej 285, 3000 Helsingør - CVR 36176970

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.865098) og kontooverførsel (Reg.9056 Konto 4583769477)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foder grus, medicin og dyrelægeregninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 220-700-04497