Kattehjælpen Aabenraa

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nygade 10, 6200 Aabenraa - CVR 37155322

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR-nr 38640933) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kattehjaelpen.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.81439) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12026242)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe, indfange, neutralisere, behandle og formidle nødstedte herreløse katte.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til dyrlægeregninger, foder og medicin.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04421