Kattegatcentrets Driftsfond

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Færgevej 4, 8500 Grenaa

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og hjemmeside/donationsmodul (www.kattekatcenteret.dk). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til at tilvejebringe og videreformidle viden om fiske, dyre og planteliv, menneskets forhold til naturen, havmiljøet, specielt om Kattegat, renere teknologi og naturforvaltning i øvrigt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00414