KatteFokus

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Skolevej 17, 4632 Bjæverskov - CVR 40753125

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kattefokus.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.116303) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12889380)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vildkatte, herunder at dække alle udgifter forbundet med de indfangede vildkatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04294