Kashmir Fund DK

30-05-2022

Kontaktoplysninger

Stokrosevej 5, 2. th., 2300 København S - CVR 35592768

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kashmirfund.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. V69393 og kontooverførsel (Reg.8113 Konto 1665393)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål, at støtte nødhjælps-og velgørenheds arbejde i Pakistan.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03645