Kaninværnet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hans Ditlevsensgade 24, 1., 4800 Nykøbing F - CVR 38787101

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kaninvaernet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.311658) og kontooverførsel (Reg.5359 Konto 0245988)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen, kampagner og til AkutTeam som hjælper nødstedte og værgeløse kaniner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04263