Kaffe Bueno ApS

08-09-2022

Kontaktoplysninger

Maskinvej 5, 2860 Søborg -CVR 37894036

Indsamlingsperiode

Fra den 9. september 2021 til den 8. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kaffebueno.com, www.crowdfunding.ida.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3409 Konto 12653549)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af maskiner til at opskalere indsamlingen af kaffegrums i Danmark, herunder eksempelvis industriel tørremaskine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03838