Junkfood

19-04-2022

Kontaktoplysninger

Halmtorvet 17, 1700 København V - CVR 40287485

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2021 til den 19. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.junkfood.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 113767) og kontooverførsel (Reg.9319 Konto 14117776)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for mad til gadens folk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03649