Julelys-Hvalsø

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Hovedgaden 25, 4330 Hvalsø - CVR 42530050

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.julelys-hvalsø.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.156370) og kontooverførsel (Reg.0525 Konto 607453)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af julebelysning i Hovedgaden i Hvalsø.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udvidelse af belysningen de kommende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03882